NO MEVZUAT YAYINLANDIĞI TARİH RESMİ GAZETE NO
1 İSİG Tüzüğü 11.01.1974 14765
2 Makine Koruyucuları Yönetmeliği 17.05.1983 18050
3 Sabotajlara Karşı Koruma Yönetmeliği 16.10.1988 20033
4 İlkyardım Yönetmeliği 22.05.2002 24762
5 4857 Nolu İş Kanunu 10.06.2003 25134
6 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği 9.12.2003 25311
7 Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği 23.12.2003 25325
8 Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği 23.12.2003 25325
9 Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği 3.03.2004 25391
10 İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Kurulun Teşekkülü ve Çalışma EsaslarıHakkında Yönetmelik 5.03.2004 25393
11 İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği 6.04.2004 25425
12 İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği 6.04.2004 25425
13 Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerdeÇalışmalara İlişkin Özel Usul ve EsaslarHakkında Yönetmelik 7.04.2004 25426
14 Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği 28.04.2004 25446
15 Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığıve Güvenliği Hakkında Yönetmelik 15.05.2004 25463
16 Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik 9.09.2009 27344
17 Alt İşverenlik Yönetmeliği 27.09.2008 27010
18 Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği 18.11.2011 27058
19 İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri İle Ortak Sağlık veGüvenlik Birimleri Hakkında Yönetmelik 15.08.2009 27320
20 İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tehlike SınıflarıListesi Tebliği 25.11.2009 27417
21 İşletme Belgesi Hakkında Yönetmelik 4.12.2009 27422
22 Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Yönetmelik 6.04.2011 27897
23 Kişisel Koruyucu Donanımların Kategorizasyon Rehberine Dair Tebliğ 11.03.2012 28230
24 İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri İle Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Tebliğ 17.05.2012 28295
25 Elektrik İle İlgili Fen Adamlarının Yetki, Görev ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik 9.02.2012 28199
26 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 30.06.2012 28339
27 İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkinda Yönetmelik 29.12.2012 28512
28 İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği 29.12.2012 28512
29 İş Sağliği ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği 29.12.2012 28512
30 Tehlike Sınıfları Tebliği ve Listesi 29.03.2013 28602
31 İSG ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ 29.08.2013 28750
32 Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalıştırılacak İşçilerin Mesleki Eğitimleri’ne Dair Tebliğin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Tebliğ 3.09.2013 28754
33 İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik ve Ekleri 11.10.2013 28792
34 İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik 18.01.2013 28532
35 Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 25.01.2013 28539
36 Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 21.02.2013 28566
37 İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik 30.03.2013 28603
38 Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 16.04.2013 28532
39 İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği 25.04.2013 28628
40 Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik 30.04.2013 28633
41 Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 15.05.2013 28648
42 Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik 15.06.2013 28678
43 İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik 18.06.2013 28681
44 Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik 2.07.2013 28695
45 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik 13.07.2013 28706
46 Sağlık Kuralları Bakımından Günde Azami Yedi Buçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik 16.07.2013 28709
47 İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik 17.07.2013 28710
48 İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik ve Ekleri 20.07.2013 28713
49 Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği 24.07.2013 28717
50 Çalışanların Gürültü İle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik 28.07.2013 28721
51 Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 6.08.2013 28730
52 Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 12.08.2013 28733
53 Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik 22.08.2013 28743
54 Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik 23.08.2013 28744
55 Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneğine İlişkin Yönetmelik 31.03.2004 25419
56 Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği 29.10.2006 26361
57 İşletme Belgesi Hakkındaki Yönetmelik 4.12.2009 27422
58 Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliği 28.08.2008 26981
59 Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik 5.10.2007 26664
60 Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme Yönetmeligi 30.12.2008 27096
61 Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Uyumlaştırılmış Ulusal Standartlara Dair Tebliğ 25.07.2012 28364
62 Ulusal Meslek Standartları’na Dair Tebliğ 11.12.2009 27429
63 Hijyen Eğitimi Yönetmeliği 5.07.2013 28698
64 Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği 20.04.2001 24379
65 İnsanların Kullanımı İçin Kullanılabilir Su Yönetmeliği 17.02.2005 25730
66 Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği 30.12.2006 26392
67 Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları İle Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 10.04.2012 28260
68 Makina Emniyeti Yönetmeliği 3.03.2009 27158
69 Güvenlik Bilgi Formu Yönetmeliği 26.12.2009 27092
70 Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği 1.04.2010 27539
71 Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik 18.08.2010 27676
72 Tozla Mücadele Yönetmeliği 5.11.2013 28812
73 Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 16.01.2014 28884
74 İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği 2.05.2014 28988
75 Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzüğün Yürürlükten Kaldırılması 17.07.2014 29063
76 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılması 23.07.2014 29069
77 Tozla Mücadele ile İlgili Uygulamalara İlişkin Tebliğ 2.10.2014 28602
78 İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tehlike SınıflarıListesi Tebliği 29.03.2014 28988
79 İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği 25.04.2013 28628
80 Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneğine İlişkin Yönetmelik 6.05.2008 26887
81 İşletme Belgesi Hakkındaki Yönetmelik 10.02.2013 28555
82 Genel Sağlık Sigortasi Tescil, Prim ve Müstehaklıkİşlemleri Yönetmeliği 18.04.2014 28976
83 Ulusal Meslek Standartları’na Dair Tebliğ 29.05.2013 28661
84 İnsanların Kullanımı İçin Kullanılabilir Su Yönetmeliği 7.03.2013 28580
85 Basinçli Ekipmanlar Yönetmeliği 22.01.2007 26411
86 Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları İle Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 20.09.2013 28771
87 Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik 30.12.2013 28867
88 İş Sağliği ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Siniflari Tebliğinde Değişiklik Yapilmasina Dair Tebliğ 18.04.2014 28976
89 İSİG Tüzüğü’nün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük 23.07.2014 29069
90 6552 Sayılı “İş Kanunu İle Bazi Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapilmasi İle Bazi Alacaklarin Yeniden Yapilandirilmasina Dair Kanun” (6552 Torba Yasa) 11.09.2014 29116
91 İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği 18.12.2014 29209
92 İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik ve Ekleri 18.12.2014 29209
93 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik 25.07.2013 28718
94 167 Sayılı İnşaat İşlerinde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesi 29.11.2014 29190
95 İş Sağliği ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 19.02.2015 29272
96 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 23.04.2015 29335
97 İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkinda Yönetmelik 30.04.2015 28512
98 Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ 25.05.2015 29366
99 Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik 9.07.2015 29411
100 Analık İzni veya Ücretsiz İzin Sonrası Yapılacak Kısmi Süreli Çalışmalar Hakkında Yönetmelik 8.11.2016 29882
101 Atıksu Toplama ve Uzaklaştırma Sistemleri Hakkında Yönetmelik 6.01.2017 29940
102 Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ 25.05.2015 29366
103 İş Kanunu ile Türkiye İş Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 20.05.2016 29717
104 TS 11827 İş Yerleri Yangın Söndürme Cihazlarına Bakım ve Dolum Hizmeti Veren Yerler İçin Kurallar Standardı ile İlgili Tebliğ 2.11.2016 29876
105 Gün Işığından Daha Fazla Yararlanmak Amacıyla Bütün Yurtta Saatlerin Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Karar 14.03.2016 2016/8589
106 İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 7.03.2016 28713
107 İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 15.02.2016 29625
108 T.C. Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (6770 Numaralı Kanun) 27.01.2017 29961
109 T.C. Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (6770 Numaralı Kanun) 22.02.2018 29961
Tesis Yönetim Hizmetleri
Sağlık
Eğitim, Danışmanlık ve Denetim
Ana sayfa