Patlamadan Korunma Dökümanı Nedir ?

Patlamadan korunma dökümanı işyerinde bulunan çalışanların muhtemel bir patlama sırasında yapılması gerekenleri ve patlama riskini en aza indirmek için alınması gerken önlemleri belirten belgeler toplamıdır. Bu belgelerde çalışanların sağlık ve güvenliği esas alınmıştır.

Patlamadan Korunma Dökümanı Hazırlanması

30.04.2013 tarih ve 28633 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik” gereğince patlayıcı ortam oluşması ihtimali bulunan işyerleri “Patlamadan Korunma Dokümanı” hazırlamakla yükümlüdür.

İşyerinde kullanılan tüm MSDS’ler (Malzeme Güvenlik Bilgi Formu) incelenerek yanıcı, patlayıcı ve parlayıcı özellikteki kimyasalların belirlenmesi,

Belirlenen kimyasallara göre EN 60079-10-1, EN 60079-10-2 ve CEI 31-35 standartları kullanılarak Zone ( Bölge) hesaplamalarının yapılması,

Zone (Bölge) haritaları çizilerek, Patlamadan Korunma Dokümanının oluşturulur.

Patlamadan Korunma Dökümanı Hazırlanması Gereken Başlıca İşyerleri

-Doğalgaz dolum istasyonları,
-Benzin istasyonları,
-Boyahaneler,
-Tehlikeli gaz veya toz depolama tankları

Tüm hizmetlerimiz şehit çocuklarına bedelsizdir.

Tesis Yönetim Hizmetleri
Sağlık
Eğitim, Danışmanlık ve Denetim
Ana sayfa