Risk Değerlendirmesi

Bir işletmenin devamlılığı için taşıdığı risklerin farkında olması son derece kriktir. Taşıdıkları risklerin farkında olup bu risklere karşı önlemler alan, risklerin gerçekleşmesi durumunda eylem planı bulunan ve riskleri en aza indirecek düzenlemeler yapan şirketlerin veya kişilerin uzun yıllar ayakta kalması risk değerlendirme çalışması ile mümkün olmaktadır.

Risk Değerlendirme Süreci

İşletmenizin barındırdığı riskler saptanırken öncelikli olarak tehlikeler tanımlanır. Tehlikeler belirlendikten sonra risklerin analizi yapılarak gerçekleşme ihtimali olan kazalar saptanır. Belirlenen bu bilgiler doğrultusunda risk kontrol adımları gerçekleştirilir ve yapılacak düzenlemeler ile ilgili çözüm yolu belirlenerek dokümantasyon çıkarılır.

Risk Değerlendirme Yönetmeliği

Aşağıda bulunan bağlantıya tıklayarak 29 Aralık 2012 tarihli Resmi Gazete Sayısından Risk Değerlendirmesi Yönetmeliğine ulaşabilirsiniz.

Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği

Tüm hizmetlerimiz şehit çocuklarına bedelsizdir.

Tesis Yönetim Hizmetleri
Sağlık
Eğitim, Danışmanlık ve Denetim
Ana sayfa