Acil Durum Eylem Planı

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nın 11 inci maddesine göre işverenler; çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate alarak meydana gelebilecek acil durumları önceden değerlendirmek, çalışanları ve çalışma çevresini etkilemesi mümkün ve muhtemel acil durumları belirlemek ve bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri almakla yükümlüdür.
İşletmenizin barındırdığı riskler neticesinde meydana gelebilecek iş kazalarında bilinçli davranış büyük felaketlerin önüne geçilmesini sağlar. Acil Durum Eylem Planı tüm olumsuz koşullara ön hazırlık yapılmasını sağlar. Kişilerin tahliye edilmesi, ilkyardım, yangınla mücadele gibi konularda yapılması gerekenlerin belirlenmesi bir işletme için hayati öneme sahiptir.

Tüm hizmetlerimiz şehit çocuklarına bedelsizdir.

Tesis Yönetim Hizmetleri
Sağlık
Eğitim, Danışmanlık ve Denetim
Ana sayfa