İş Güvenliği Uzmanı Kimdir?

İş Güvenliği Uzmanı; İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek üzere Bakanlıkça belgelendirilmiş mühendis, mimar veya teknik elemandır.

İş güvenliği uzmanlarından; (B) ve (A) sınıfı belgeye sahip olanlar tehlike sınıfında yer alan bütün işyerlerinde çalışabilirler, (C) sınıfı belgeye sahip olanlar ise az tehlikeli ve tehlikeli sınıfta çalışabilme imkanlarına sahiptirler.

İş Güvenliği Uzmanı Görevleri Nelerdir ?

  • Rehberlik ve Danışmanlık
  • Risk Değerlendirmesi
  • Çalışma Ortamı Gözetimi
  • Eğitim, Bilgilendirme ve Kayıt
  •  İlgili Birimlerle İşbirliği

İş Güvenliği Uzmanı Çalışma Süreleri

-Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde; ayda en az 12 saat, buna ilave olarak işçi başına ayda en az 5 dakika.

-Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde; ayda en az 24 saat, buna ilave olarak işçi başına ayda en az 5 dakika.

-Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde; ayda en az 36 saat, buna ilave olarak işçi başına ayda en az 10 dakika.

Az tehlikeli sınıfta yer alan 1000 ve daha fazla işçisi olan işyerlerinde her 1000 işçi için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir. İşçi sayısının 1000 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan işçi sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar iş güvenliği uzmanı ek olarak görevlendirilir.

Tehlikeli sınıfta yer alan 750 ve daha fazla işçisi olan işyerlerinde her 750 işçi için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir. İşçi sayısının 750 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan işçi sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar iş güvenliği uzmanı ek olarak görevlendirilir.

Çok tehlikeli sınıfta yer alan 500 ve daha fazla işçisi olan işyerlerinde her 500 işçi için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir. İşçi sayısının 500 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan işçi sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar iş güvenliği uzmanı ek olarak görevlendirilir.

Tüm hizmetlerimiz şehit çocuklarına bedelsizdir.

Tesis Yönetim Hizmetleri
Sağlık
Eğitim, Danışmanlık ve Denetim
Ana sayfa