Tatbikat

İş kazalarının azaltılarak bitirilmesi sürecinin kritik ve son adımı tatbikat uygulamalarıdır. Risk değerlendirmesi ve acil eylem planı dokümanlarının pratikte uygulanarak işletmenin tüm kurumsal yapısı ve çalışanlarının tehlikelere karşı hazırlıklı olması olumsuz sonuçların tahribatını büyük ölçüde azaltır.

Tüm hizmetlerimiz şehit çocuklarına bedelsizdir.

Tesis Yönetim Hizmetleri
Sağlık
Eğitim, Danışmanlık ve Denetim
Ana sayfa