Sağlık Taraması

Çalışanların periyodik olarak sağlık taramalarının gerçekleştirilmesi ve takip edilmesi yasal mevzuata göre zorunlu kılınmaktadır. Şirketimiz bu noktada işyerlerinde çalışanların sağlık taramalarını gerçekleştirip işverenlerin zaman yönetimine katkı sunarak hizmet vermektedir.

Sağlık taraması hizmeti kapsamında gerekli olan göz muayenesi, koruyucu aşılar, EKG, kan grubu, idrarda fenol ve kurşun, tam kan ve tam idrar, portor muayenesi, odyometri, solunum fonksiyon testi, akciğer grafisi işlemleri uygulanabilmektedir. Taraması yapılan kişinin sağlık durumuna göre daha kapsamlı inceleme gerektiren testler ise bir sağlık kuruluşunda yaptırılmakta ve sonuçlar işyeri ile paylaşılmaktadır.

Sağlık Taraması Kapsamında Sunulan Hizmetler

 • Akciğer Grafisi
 • Solunum Fonksiyon Testi
 • İşitme Testi
 • Boğaz Kültürü
 • Burun Kültürü
 • Gaita Kültürü
 • Gaitada Parazit
 • HBS Ag
 • Anti-Hbs
 • Kan Grubu
 • Odyometri
 • Tetanoz Aşısı
 • SFT
 • TİT
 • Hemogram
 • AKŞ
 • Üre
 • Kreatinin
 • SGOT
 • SGPT
 • GGT
 • ALP
 • Anti-HCV
 • Anti-HİV
 • Kanda Kurşun
 • Kanda Bakır
 • Kanda Krom
 • Alüminyum
 • Göz Muayenesi

Tüm hizmetlerimiz şehit çocuklarına bedelsizdir.

Tesis Yönetim Hizmetleri
İSG
Eğitim, Danışmanlık ve Denetim
Ana sayfa