Testler

 • ACE
 • 5-HİAA
 • ACTH
 • AFP Tümör Belirteci
 • Ağır Metaller
 • Aktive Edilmiş Pıhtılaşma Zamanı
 • Albumin
 • Aldolaz
 • Aldosteron ve Renin
 • Alfa-1 Antitripsin
 • Allerji Testleri
 • ALP
 • ALT
 • AMA
 • Amilaz
 • Amonyak
 • ANA
 • Anti-CCP
 • Antifosfolipit Antikorlar
 • Antitrombin
 • Apo A-I
 • ARB Yayma ve Kültürü
 • Bakteriyel Yara Kültürü
 • BRCA-1 ve BRCA-2
 • C-peptid
 • CA 15-3
 • CA-125
 • CEA
 • CK
 • Çölyak Hastalığı Testleri
 • DHEAS
 • Elektrolitler
 • Etanol
 • Fetal Fibronektin (fFN)
 • Formül Lökosit
 • Fruktozamin
 • Gaitada Gizli Kan Testi
 • Hepatit A/B/C
 • HIV Antikor
 • İnfluenza Testleri
 • Homosistein
 • Kalsiyum
 • Strep A Testi
 • Trigliserit

Tüm hizmetlerimiz şehit çocuklarına bedelsizdir.

Tesis Yönetim Hizmetleri
İSG
Eğitim, Danışmanlık ve Denetim
Ana sayfa