Tesis Güvenlik Belgesi Nedir ?

Tesis Güvenlik Belgesi; bir tesiste bulunan veya bulunabilecek gizlilik dereceli bilgi, belge, proje ve malzemenin fiziki güvenliklerinin sağlanması için, tesisin bulunduğu yer ve çevre şartları ile maruz kalabileceği dış ve iç tehditler göz önüne alınarak projelendirilmiş olan koruma önlemlerinin Milli Savunma Bakanlığı Tarafından denetlenerek uygun bulunduğunu belirten ve bu kurallara uyan firmaya verilen belgeye denir.

Tesis Güvenliği Belgesini Kimler Alabilir ?

Tesis güvenliği belgesini, her yıl Ocak ayında yayımlanan Kontrole Tâbi Tutulacak Harp Silâh ve Mühimmatı Sanayi Listesi’nde yer verilen projelerde görev üstlenmek isteyen kuruluşla Türk Silahlı Kuvvetleri’ne savunma sanayi ile ilgili silâh, araç, gereç ve her çeşit lojistik ihtiyaç maddelerinin tedarik hizmetlerini Harp sanayi hizmetlerini sunan firmaların almak zorundadır. Yürürlükte bulunan NATO Güvenlik Talimatı, NATO ile ilgili faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların, Tesis Güvenlik Belgesi almak zorunda olduklarını belirtmektedir. Tesis Güvenlik Belgesi, sanayi güvenliği uygulamaları bakımından gerçek veya tüzel bir kişiye ait bir tesisin, belgede belirtilen gizlilik derecesine uygun durumda olduğunu gösteren idarî bir tespit niteliğinde olup, kuruluşun talebi üzerine ve sadece Türkiye sınırları içinde mal ve hizmet üretmek üzere ve Türkiye Cumhuriyeti şirketler hukuku mevzuatına uygun olarak kurulmuş, Milli Savunma Bakanlığı tarafından aranan şartları sağlayan kuruluşlar alabilir.

Tesis Güvenlik Belgesi Çeşitleri

Milli Gizli Tesis Güvenlik Belgesi başvurusu Milli Savunma Bakanlığına yapılır ve denetim Milli Savunma Bakanlığı tarafından gerçekleştirilir. Belge Milli Savunma Bakanlığı tarafından verilir.

NATO Gizli Tesis Güvenlik Belgesi başvurusu Dış İşleri Bakanlığına ve Milli Savunma Bakanlığına yapılır. Denetim Milli Savunma Bakanlığı tarafından gerçekleştirilir ve belge Milli Savunma Bakanlığı tarafından verilir.

Kişi Güvenlik Belgesi; kişinin, görevi gereği bilmesi gereken gizlilik dereceli bilgiye ulaşabilmesini sağlayan ve gizlilik dereceli bilgi ve belgelerin bulunduğu kontrollü oda ve bölgelere veya gizlilik dereceli yerlere giriş izni olduğunu gösteren bir belgedir. Yönetmeliğe göre Tesis Güvenlik Belgesine sahip firmalar Kişi Güvenlik Belgesini almak zorundadır.

Tesis Yönetim Hizmetleri
Sağlık Hizmeti
İSG
Ana sayfa