Tehlikeli Madde Güvenliği Danışmanlığı

19 Nisan 2017 tarihli 30043 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ Madde 2 de belirtildiği üzere TMGD amacı,  tehlikeli maddeleri; taşıyan, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan işletmelerin yaptıkları işlemleri, insan sağlığına, diğer canlı varlıklara ve çevreye zarar vermeden, güvenli bir şekilde yapmaları için, bu işletmelere yardımcı olmak amacıyla oluşturulan kapsamlı bir danışmanlık hizmetidir.

TMGD Bulundurması Zorunlu Olan Başlıca Firmalar

  • Akaryakıt İstasyonları
  • Boya Fabrikaları
  • Asit Fabrikaları
  • Demir-Çelik Fabrikaları
  • Plastik , Metal , İlaç , Kimyevi Madde Fabrikaları
  • Havai Fişek Fabrikaları
  • Yapı Kimyasal Malzemeleri Fabrikası
  • Kauçuk ve Silikon Fabrikaları
  • Belediyeler
  • Çimento Fabrikaları

Danışmanlık Ve Denetim Hizmetleri

İş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi, uygun çalışma koşullarının yaratılması, çalışanların sağlıklı bir biçimde hayatlarına devam edebilmesi ve işverene ait tüm yasal mevuzatlar uygulanarak işletmesine değer katabilmesi için danışmanlık ve denetim alanında gelen talepleri karşılıyor ve rehberlik sağlıyoruz.

İş Sağlığı ve Güvenliği Danışmanlığı & Denetimi

İşletmenizi risklerden uzak tutmak ve iş verimliliğini arttırabilmeniz için iş sağlığı ve güvenliğini etkili bir şekilde uygulamak gerekir. Alanında uzman ekibimiz ile birlikte işletmeniz için en uygun iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını belirliyor ve uygulanış sürecinde denetimler yaparak sürekliliğini sağlıyoruz.

Ergonomi Risk Analizi

Kas ve iskelet sistemi rahatsızlıkları kaldırma, eğilme, uzanma, itme ve çekme gibi hareketler neticesinde ortaya çıkabilir. Ergonomi Risk Analizi ile çalışma koşulları ve kullanılan ekipmanlar çalışanların sağlığı ve güvenliği açısından denetlenir ve gerekliği görüldüğü takdirde revize veya değiştirilmesi hususunda rapor tutulur.

ISO 45001:2018 Danışmanlığı & Denetimi

Tüm dünyada uygulanan bu standart iş sağlığı ve güvenliği konusunda uluslararası anlamda kabul edilirliği sağlayan, işletmenin kurumsal kimliğini tamamlayıcı ve piyasa içerisinde rakipler ile fark yaratan bir uygulamadır. İşletmenin iş sağlığı ve güvenliği konusunda hassasiyetini belirterek, olası risklerin azaltılmasını ve iş verimliliğini arttırır.

Mevcut Durum (GAP) Analizi

Mevcut Durum (GAP) Analizi ile işletmenizin yönetim sistemlerine ve yasal gerekliliklere olan uygunluğunu ölçüyor buna bağlı olarak gelişim konusunda yol haritası çiziyoruz.

Davranış Odaklı İş Güvenliği Denetimleri

Davranış Odaklı İş Güvenliği Denetimleri, işyerindeki faaliyetler ve bölümler baz alınarak davranış odaklı iş güvenliği kontrol programı oluşturmayı sağlamaktadır. Bu kontrol listesi ile birlikte raporlama, takip ve analiz dökümantasyonları oluşturabilmektedir.

Kaza Araştırma ve Raporlama Danışmanlığı

Kaza Araştırma ve Raporlama Danışmanlığı, kurumunuzda iş kazalarının azaltılarak önlenmesi için yaşanmış olan tüm iş kazaları araştırılarak etkili faktörlerin saptanmasını ve yeni kazalar yaşanmaması için önlem faaliyetlerinin oluşturulmasını sağlar.

Risk Deperlendirmesi

Risk değerlendirmesi, tüm işyerleri için üretim aşamasının her safhasında tehlikelerin tanımlanması, risklerin belirlenerek analiz edilmesi ve buna bağlı olarak rapor hazırlanmasını sağlar. Periyodik olarak bu dokümanlar denetimler yapılarak yenilenir ve sürekli geliştirilir.

Patlamadan Korunma Dökümanı Hazırlanması

30 Nisan 2013 tarihli 28633 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Çalışanların Patlayıcı Ortamdan Korunması Hakkında Yönetmelik’te belirtildiği üzere; çalışanların patlayıcı ortamların tehlikelerinden sağlığı ve güvenliği kapsamında korunmasını sağlayan dokümandır. Yönetmeliğin 10. Maddesi gereğince patlayıcı ortam oluşma ihtimali olan bütün işletmelerde Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlanması zorunludur.

Asbest Envanter Raporu Hazırlanması

Ülkemizde 2013 yılında yayınlanan yönetmelik ile asbest üretimi ve kullanımı yasaklanmıştır. Abest Envanter Raporu Hazırlanması, tarama çalışmaları yapılarak asbestli alanların belirlenmesini sağlar.

Acil Durum Danışmanlığı

Risk değerlendirilmeleri neticesinde meydana gelebilecek afetler ve iş kazalarına ilişkin tehlikelerin önleme, koruma ve tahliye çerçevesinde acil eylem planının oluşturulmasıdır.

Yurt Dışı Yatırım Danışmanlığı

Günümüzde teknoloji ile birlikte iletişim mecralarının çoğalması ve mesafelerin kısalması yurt dışı bağlantılı çalışma eğilimini arttırmıştır. Kurumsallaşmaya katkısı, yeni pazarlara açılma fırsatı sunması ve düşük maliyetler yurt dışı yatırımları cazip hale getirmiştir. Bu danışmanlık hizmetimiz ile birlikte vergi yükümlülüklerinden yaşam standartlarına kadar detaylı konular üzerine veri çıkarılır ve bu veriler doğrultusunda en az maliyet ile en nitelikli sonuçların hangi pazarda alınabileceği hususunda bilgi aktarılır. Yatırım yapma aşaması sonrası ise yeni pazarda yer bulabilme stratejisi üzerine danışmanlık hizmeti devam eder.

Devlet Destekleri Danışmanlığı

Son yıllarda Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşlarına işlerini kurabilme ve geliştirebilmesi adına bir takım destekler sunmaktadır. Bu destekler ile birlikte işletmenizi kurabilir, büyütebilir ve köklü bir firma olma yolunda yatırımlar yapabilme şansına sahip olabilirsiniz. Devlet desteklerinin hangi yol izlenerek alınacağı, destek alınacak kalemlerin belirlenmesi ve alınacak destekler ile nasıl yatırımlar yapılacağı konusunda danışmanlık hizmeti veren şirketimiz bu hizmeti ile ülkemizin nitelikli bir şekilde büyümesine katkı yapmaktan onur duymaktadır.

Tesis Yönetim Hizmetleri
Sağlık Hizmeti
İSG
Ana sayfa