İş Güvenliği Eğitimleri

Ülkemizde iş kazalarının minimum seviyeye inmesinin en önemli çözümü iş sağlığı ve güvenliği kültürünün oluşturulmasıdır. İş sağlığı ve güvenliğinin bir kültür olduğu, gündelik yaşamın güvenlik ve sağlık ekseninde sürdürülmesi için eğitim en önemli noktadır. Bilimsel, çözüm odaklı eğitimler bilinç oluşturulmasının temel noktasıdır. Bu noktada ICCERT Group, nitelikli akademik kadrosu ile işverenlere ve çalışanlara gelen talepler doğrultusunda eğitim hizmeti sunmaktadır.

Yöneticiler İçin İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

Yöneticiler İçin İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi, yöneticilerin iş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışanlarıyla nitelikli bir iletişim kurmasını sağlayarak işyerlerindeki risklerin nasıl azaltılacağı konusunda bir yol haritası çizer.

Süpervizörler İçin İş Sağlığı Ve Güvenliğii Eğitimi

Süpervizörler için İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi, iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin yasal mevzuatların gerekliliğini aktararak tehlike ve riskleri minimum seviyeye indiren önlemler ile iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin açıklanması amacıyla oluşturulmuştur.

İş Sağlığı ve Güvenliği Liderlik Atölyesi

İş Sağlığı ve Güvenliği Liderlik Atölyesi, yöneticilerin ve ekip liderlerinin çalışanlarıyla etkili iletişim kurmalarını, doğru şekilde yönlendirmelerini ve iş sağlığı ve güvenliği konusunda rol model olma yeteneği kazandırmayı amaçlayan bir atölyedir.

Davranış Odaklı İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

Davranış Odaklı İş Güvenliği Eğitimi, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği alanındaki eksiklikleri belirlenerek mevcut durumun saptanması, gerekli eksikliklerin giderilmesini amaçlamaktadır. Bu eğitim ile birlikte çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda farkındalık seviyelerinin artması hedeflenmektedir.

Kaza Araştırma ve Kök Neden Analizi Eğitimi

Kaza Araştırma ve Kök Neden Analizi Eğitimi, gerçekleşmiş olan iş kazalarının sebepleri ve nedenleri araştırılarak önleyici düzenlemeler konusunda yol haritası çizmeyi amaçlamaktadır. Bu eğitim yaşanmış kazaların tekrarının engellenmesini hedeflemektedir.

Risk Değerlendirmesi ve Risk Yönetimi

İş kazalarının minimum seviyeye indirilerek önlenmesinin en nitelikli yolu olan risk değerlendirme analizinin yapılmasıdır. Risk Değerlendirmesi ve Risk Yönetimi Eğitimi, yasal gerekliliklere uygun olarak risk değerlendirilmesinin yapılmasını ve buna bağlı olarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesini amaçlamaktadır.

ISO 45001:2018 Standardı Eğitimleri

ISO 45001 Eğitimlerimizle, İşletmenizin İSG standardına entegrasyonu sağlayarak risk, iş kazası ve meslek hastalığı gibi olayların azaltılarak önlemlenmesi hedenlenmiştir.

Stress Yönetimi Eğitimi

Stres Yönetimi Eğitimi; üretim faaliyetlerini sekteye uğratan en kritik etkenlerden bir tanesi olan stresin çalışanlar üzerinde etkisinin azaltılması ve stresi yönetebilir hale gelmesini amaçlamaktadır.

Yüksekte Çalışma Eğitimi

Yüksekte Çalışma Eğitimi, yüksekte çalışma risklerinin belirlenmesi, yüksekte çalışma organizasyonunun geliştirilmesi ve ilgili ekipmanların talimatlara uygun biçimde kullanımını aktararak iş kazalarının önlenmesini amaçlamaktadır.

Yaşam Hatları Kurulum Eğitimi

Yaşam Hatları Kurulum Eğitimi, yüksekte yapılan çalışmalarda ve erişimde güvenlik hattı olarak kullanılan yaşam hatlarının kurulumunun yapılması ve kurulum sürecinde ekipmanların kullanımı konusunda pratik eğitim vermeyi amaçlamaktadır.

Kapalı Alanlarda Güvenli Çalışma Eğitimi

Kapalı Alanlarda Güvenli Çalışma Eğitimi, çalışmanın sürecinin başında mevcut olan ve iş süresince meydana gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi, kapalı alanlarda tanımlanmış tüm tehlikelerin kontrolü yapılarak planlama yapmayı ve sistemin eksik taraflarını belirleyip gerekli değişikliklerin çözüm yollarını aktarmayı amaçlamaktadır.

Vinçle Kaldırma ve Sapancılık Eğitimi

Vinçle Kaldırma ve Sapancılık Eğitimi, vinç ile gerçekleştirilen faaliyetlerde risklerin belirlenmesini ve bu risklerin gerçekleşmemesi için gereken iş güvenliği önlemlerinin aktarılmasını amaçlamaktadır. Bu eğitim ile birlikte aynı zamanda yük bağlama yöntemleri ve operatör, sapancı – işaretçinin haberleşme modelleri ve sorumlulukları hakkında çalışanların bilgilendirilmesi hedeflenmektedir

İskele Kurulumu ve Sökümü Eğitimi

İskele Kurulumu ve Sökümü Eğitimi, ilgili mevzuatlar doğrultusunda iskelelerin uygunluğu tespit edilerek emniyetli bi şekilde kurulması ve sökülmesi ile ilgili çalışanların bilgilendirilmesini amaçlamaktadır.

İskele Kontrolörlüğü Eğitimi

İskele Kontrolörlüğü Eğitimi, iskelelerin kurulum sürecinde emniyetli bir şekilde kurulup kurulmadığını ve kullanımda olan iskelelerin yasal gerekliliklere uygun olup olmadığını denetleyecek kişinin eğitimini vererek nitelikli bir şekilde bili
nçlenmesini amaçlamaktadır.

Güvenli Sürüş Eğitimi

Güvenli Sürüş Eğitimi, trafikte güvenli sürüş yöntemlerinin öğretilerek riskler doğrultusunda önsezili sürüş yeteneğinin kazandırılmasını amaçlamaktadır.

Anti Skid Eğitimi

Anti Skid Eğitimi, kullanıcılara farklı hava koşullarında güvenli bir sürüş yeteneği kazandırmayı amaçlamaktadır.

Off Road Eğitimi

Off Road Eğitimi, sürücülere farklı arazi koşullarında güvenli sürüş yeteneği kazandırarak kaza risklerinin önlenmesini amaçlamaktadır.

Enerji İzolasyon - EKED Eğitimi

Enerji İzolasyonu – EKED Eğitimi, tehlike oluşturabilecek ekipmanları ve benzeri kaynakları tanımlayarak ekipman üzerinde çalışma yapılmadan önce, enerjiyi kontrol altına alarak, iş sağlığı ve güvenliği açısından uygun ortamı oluşturulmayı amaçlamaktadır.

Proses Güvenliği Eğitimi

Proses Güvenliği Eğitimi, endüstriyel kazaların önlenmesi amacı ile bünyesinde tehlikeli madde bulunduran kuruluşlarda proses güvenlik kavramlarını ve uygulamalarını aktarmayı amaçlamaktadır.

İş İzin Sistemi Eğitimi

İş İzin Sistemi Eğitimi, çalışanlarda sorumluluk bilinci arttırılarak, planlı ve kontrollü çalışmaları sağlanarak tüm tehlikelerin ve gerekli iş güvenliği önlemlerinin dikkate alınması amaçlanmıştır.

Yangın Risk Değerlendirmesi Eğitimi

Yangın Risk Değerlendirmesi Eğitimi, yangın riski saptanarak önlemlerin alınması ve yangın durumlarında tahliye ve ekipmanlar ile yangına müdahale etme yöntemlerinin aktarılması amaçlanmaktadır.

Yangın Güvenliği Eğitimi

Yangın Güvenliği Eğitimi, yangın öncesinde alınacak tedbirlerin belirlenmesi, yangına nasıl müdahale edileceği ve kullanılacak ekipmanların nasıl kullanılacağı hususunda aktarım yapılmasını amaçlamaktadır.

Acil Durum Planlama Eğitimi

Acil Durum Planlama Eğitimi, meydana gelebilecek acil durum veya afetlerde gereken müdahalenin yapılması, alınacak önlemler ve personel arasında görev ayrımı sağlanarak sorumlulukların belirlenmesini sağlamayı amaçlamaktadır.

İlk Yardım Eğitimi

İlk Yardım Eğitimi, katılımcılara işyerinde ve gündelik yaşamda karşılaşabilecekleri ani olaylara refleks gösterebilmesini amaçlamaktadır. Eğitim, iki tam iş günü sürecinde pratik uygulamalar eşliğinde verilmektedir.

İş Hukuku Eğitimi

İş Hukuku Eğitimi, iş ve sosyal güvenlik mevzuatı konusunda uzmanlık sağlamak ve/veya bilgi sahibi olmak, işveren ve çalışan hakları konusunda bilgi vermek, iş sözleşmesi türleri, kurum içi yönetmelikler ve çalışma, dinlenme ve tatil ücretleri hususunda kapsamlı bilgi vermeyi amaçlamaktadır.

Elektrikle Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği

Elektrikle Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi; elektrik ile çalışma risklerinin saptanması, risklere uygun olarak ekipman tedarik edilmesi ve kullanımı konusunda bilgi vermeyi amaçlamaktadır.

Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi, İSG konusunda sorumlulukların öğrenilmesi, iş kazalarından ve meslek hastalıklarından korunma yollarının belirlenerek çalışanların bilgilendirilmesini amaçlamaktadır.

Ergonomi Eğitimi

Ergonomi Eğitimi, iskelet kas sistemi yapısına uygun olarak çalışma alanlarının çalışanların fiziksel kapasite ve anatomik özelliklerine uygun olarak oluşturulmasını ve buna bağlı olarak iş verimliliğini arttırmayı hedeflemektedir.

Elle Taşıma Değerlendirme Eğitimi

Elle Taşıma Risk Değerlendirme Eğitimi, yanlış hareket sonucu kalıcı olan sakatlıkların meydana gelmemesi için risk değerlendirmesinin yapılması ve bilgi vermesini amaçlamaktadır.

Ekranlı Araçlar ile Çalışmalarda Risk

Ekranlı Araçlar ile Çalışmalarda Risk Değerlendirme Eğitimi, çalışanların başta göz sağlığı olmak üzere, birçok sağlık sorunlarının oluşmasını engellemek ve İSG uzmanları rehberliğinde doğru çalışma yöntemlerinin belirlenmesi ve uygulanmasını sağlamayı amaçlamaktadır.

COSHH Risk Değerlendirmesi Eğitimi

COSHH Risk Değerlendirmesi Eğitimi, sağlığa zararlı kimyasal maddelerin çalışanlar tarafından tanımlanabilmesini ve meydana gelebilecek risklerin en aza indirilmesini amaçlamaktadır.

Asbest Söküm Eğitimi

Asbest Söküm Eğitimi, Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik’e göre; asbest tozuna maruz kalabilen ve asbest yıkım, söküm, uzaklaştırma ve bakım işleri yapılan ortamlarda çalışanları bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

Kimyasal Yönetimi Eğitimi

Kimyasal Yönetimi Eğitimi, kimyasal maddelerden kaynaklı meydana gelmesi muhtemel kazaların önlenmesi ve aynı zamanda da kimyasalın çevreye verdiği zararın azaltılmasını amaçlamaktadır.

Gıda Güvenliği Eğitimi

Gıda Güvenliği Eğitimi, hijyen yönetimi konusunda işyerinin ve çalışanların bilgilendirilerek hijyenik bir üretim ortamı sağlamayı amaçlamaktadır.

Tasarım Aşamasında İş Güvenliği Eğitimi

Tasarım Aşamasında İş Güvenliği Eğitimi, iş süreci tamamlanmamış inşaat, bakım, onarım, kurulum, yıkım işlerinde çalışanların sorumluluklarını aktarmayı amaçlamaktadır.

Müteahhit ve Tedarikçi Yönetimi Eğitimi

Müteahhit ve Tedarikçi Yönetimi Eğitimi, etkili bir müteahhit yönetimi, çalışılacak firmaların belirlenmesinde dikkate alınacak kriterler ve iş takip süreçlerinde izlenecek stratejiler hakkında bilgi vermeyi amaçlamaktadır.

Sağlık Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

Sağlık Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi, kayma, takılma ve düşmeden, elle taşıma ve kaldırmadan ya da fiziksel saldırılardan kaynaklı meydana gelen iş kazalarının önlenmesi ve çalışanların göstereceği başka bireylerin iş sağlığı ve güvenliği için uygulaması gereken davranışlar konusunda bilgi vermeyi amaçlamaktadır.

Meslek Hastaları Eğitimi

Meslek Hastalıkları Eğitimi, periyodik kontroller ile çalışanların meslek hastalıkları ortaya çıkmadan hastalıkların tespit edilmesi ve tedavi süreçlerinin belirlenmesini amaçlamaktadır.

İnşaat Sahalarında İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

İnşaat Sahalarında İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi, yüksekte çalışma, kişisel koruyucu ekipmanların kullanımı, iskele sağlamlığı ve vinç güvenliği gibi birçok farklı başlığın dikkate alınarak risklerin belirlenmesi, yönetilmesi ve çalışanların bilgilendirilmesini amaçlamaktadır.

İSG Uzmanı Saha Eğitimi

İSG Uzmanı Saha Eğitimi, iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarının saha faaliyetlerinde mevzuata uygun ve nitelikli bir şekilde çalışma prensibi yeteneği kazanmasını amaçlamaktadır.

Tüm eğitimlerimiz şehit çocuklarına bedelsizdir.

Tesis Yönetim Hizmetleri
Sağlık Hizmeti
İSG
Ana sayfa