Eğitim
Denetim
Rapor
Firmaya Danışmanlık Desteği

Eğitim

Ülkemizde iş kazalarının minimum seviyeye inmesinin en önemli çözümü iş sağlığı ve güvenliği kültürünün oluşturulmasıdır. Bu noktada ICCERT Group, nitelikli akademik kadrosu ile işverenlere ve çalışanlara gelen talepler doğrultusunda eğitim hizmeti sunmaktadır.

Danışmanlık & Denetim

İş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi, uygun çalışma koşullarının yaratılması,  ve işverene ait tüm yasal mevuzatlar uygulanarak işletmesine değer katabilmesi için danışmanlık ve denetim alanında gelen talepleri karşılıyor ve rehberlik sağlıyoruz.

Kalite Yönetim Sistemleri

Kalite Yönetim Sistemleri kurumların faaliyetlerini bilinçli bir şekilde sürdürmesini sağlayarak yeni pazarlara açılmasını, hedef kitlesi ile arasındaki açının daralmasını ve minimum maliyet ile maksimum fayda sağlamasına katkı yapan bir sistem bütünüdür. Şirketimiz, belgelendirme alanındaki hizmetleri ile şirketlerin kurumsal kimliğini güçlendiriyor ve sektörde lokomotif olma konusunda çözüm ortağınız olarak yanınızda yer alıyor.

Tesis Güvenlik Belgesi Nedir ?

Tesis Güvenlik Belgesi; bir tesiste bulunan veya bulunabilecek gizlilik dereceli bilgi, belge, proje ve malzemenin fiziki güvenliklerinin sağlanması için, tesisin bulunduğu yer ve çevre şartları ile maruz kalabileceği dış ve iç tehditler göz önüne alınarak projelendirilmiş olan koruma önlemlerinin Milli Savunma Bakanlığı Tarafından denetlenerek uygun bulunduğunu belirten ve bu kurallara uyan firmaya verilen belgeye denir.

Tesis Yönetim Hizmetleri
Sağlık Hizmeti
İSG
Ana sayfa