Ağaç Taşıma

Bitkilerin küçük yaşta ve/veya boyda iken nakli değil, olgun yaşlarında kazanmış oldukları ölçü ve biçimleri ile mekan oluşturmada kullanılmak üzere yeni yerlerine nakledilmeleri işlemleridir.

Ağaç Taşıma Süreci

Klasik Söküm Yöntemi ve Kök Yumağı Oluşturma
-Gövde tabanından ne kadar kazılacağı hesaplandıktan sonra, toprak saat yönü doğrultusunda kazılmalıdır.
-Geniş kök kesildikten sonra kök kabuğu bıçakla soyulmalıdır. Soyulmuş kök bölgesinin ortadan kesilmesi için budama testeresi kullanılmalıdır. Kök kabuğu bıçakla soyulduğunda kambiyum hücreleri kök sistemi geliştirirler. Küçük kökler büyük makasla kesilmelidir.
Klasik Söküm Yöntemi ve Kök Yumağı Oluşturma Çıplak Köklülerin Transplantasyonu
-Ağaç bir vinçle özel olarak kaldırılmalı, kök ve budaklara kesinlikle hasar verilmemelidir.
-Çukur, bir makine veya el yordamıyla şartlara uygun olarak açılır.
-Ortaya çıkan çıplak köklerin üstü örtülür. Sis ve duman tabakasından korunmasını sağlamak için önlemler alınmalıdır.
-Toprak taşındıktan ve yerleştirildikten sonra kumlu toprak dikkatli bir şekilde üzerine örtülür.
-Ağaçların uzun ömürlü olması için toprağın iyi olmasına ve sistemli sulanmasına dikkat edilmesi gerekir.
Kök Yumakları, Çuvallar ve Kutulama
-Ağaç toprak kümesiyle taşınırken korunması için sarılır.
-Bu yöntem ağaç bir yeşil alandan öteki yeşil alana taşınırken kullanılır.
-Yeterli şekilde çukur kazılmalıdır. Eğer çukur genişliği ve derinliği yeterli olmazsa ağaç ölür.
-En çok tavsiye edilen yöntem ise, kökü alabileceği en son boyuttan biraz daha küçük bırakmak için bitki etrafında bir çukur kazmaktır.
-Kökün yarısına eşit olan arklar birinci yıl kazılır. Bunlar organik madde ve toprak karışımı ile doldurulur.
-Alternatif olarak çukur, kök yumağı boyutlarında kazılabilir ve hazırlanmış iyi toprakla bir miktar doldurulabilir veya kök yumakları toprakla beraber büyümeye teşvik edilir.
-Sonuçta eğer yumaklar çukura göre budanmazsa dışarıdan alacağı su neticesinde büyük tehlike altına girer.
Dikimin Yapılacağı Yer
-Plan üzerinde bunlar belirlenince, Peyzaj Mimarı’nın boşuna zaman kaybetme olasılığı ortadan kalkar.
-Planda yapılan değişiklikler böylece daha net görülmüş olur.
-Ağaçlar taşınmadan önce, dikim planı üzerinde, ağaçların alanda dikileceği yerlerinin belirlenmesi gerekir.
-Ağaçlar geldikten sonra dallar birbirine değmeyecek şekilde yerleştirilmelidir.
Ağaç Çukuru Oluşturma
-Transplantasyonda dikim çukuru boyutları, bitki kökünün büyüklüğüne bağlıdır.
-Çukur en az son kökün genişliğinden 30 cm. daha geniş ve kökün dik pozisyonundan 15 cm. daha derin olmalıdır.
-Çıplak köklü ağaç dikiminde kökün etrafından yaklaşık 30 cm. uzunluğunda bir çukur açılmalıdır.
-Transplantasyonda dikim çukuru boyutları, bitki kökünün büyüklüğüne bağlıdır.
Dikim
-Eğer toprak sert dokulu ise, dikim çukuru derin ve geniş açılmalıdır.
-Bir veya iki defa suyla doldurulup, suyun toprağı ıslatması beklenmelidir.
-Dikimi yaptığımızda en önemli konu ise gövde tabanı ile zemin aynı seviyede olmalıdır.
-Ağaç eğer daha derin dikilirse, büyüme engellenmiş olur ve gövde taban alanı çürür, mantarlar gelişir.
-Tam tersine dikim daha yükseğe yapılırsa, ağaç rüzgardan zarar görebilir.
-Kökler dikim esnasında ambalajdan arındırılır ve daha küçük hale getirilir.
-Eğer ambalajlama yapılırken uçlar açık bırakılmışsa, ambalaj toprağı tutması için bırakılabilir, fakat aşırı derecede ambalaj bırakımından kaçınılmalıdır.
Söküm Çukurunun Dikimden Sonra Yeniden Doldurulması
-Bitki yerleştirildikten sonra çukur toprakla doldurulur.
-Ağacın köklerinin tümünün toprakla kapatılmış olmasına dikkat edilmelidir.
-Bu durumda hava alan yerleri geri doldurma yapmak ve toprakla örtmek gereklidir.
Kök Yumağını Desteklemek
-Transplantasyonu yeni yapılmış ağaçların zarar görmelerini engellemek için önlemler alınmalıdır.
-Bu durumdaki ağaçlar bir süre desteklenerek dış baskılara karşı korunmalıdır.Geniş ağaçlar kazıklara (hereklere) ihtiyaç duyarlar ya da rüzgar baskısından kök yumağını korumak için bağlanmalıdırlar.
-Küçük ağaçlar da korunma için bazen kazıklara ihtiyaç duyabilirler.
-Transplantasyon yeni yapılmış ağaçların zarar görmelerini engellemek için önlemler alınmalıdır.
-Bu durumdaki ağaçlar bir süre desteklenerek dış baskılara karşı korunmalıdır.Geniş ağaçlar kazıklara (hereklere) ihtiyaç duyarlar ya da rüzgar baskısından kök yumağını korumak için bağlanmalıdırlar.
-Küçük ağaçlar da korunma için bazen kazıklara ihtiyaç duyabilirler.
Budama
-Transplantasyon sırasında kırılan dalları temizlemek ve transplantasyon sırasında su kaybını önlemek için budama yapılmalıdır.
-Gereksiz dalların 1/3 – 1/4’ü budanmalı ve gelecek büyüme yönü kontrol edilmelidir.
Sulama ve Malçlama
-Yeni transplante edilen bitkiler belirli aralıklarla sulanmalıdırlar. Böylece, yeni ortamda toprakla kökler arasındaki ilişki geliştirilmiş ve toprağa gerekli nem kazandırılmış olunmaktadır.
Yaprağını Dökenler İçin Transplantasyon
-Yaprakların renkleri değişmeye ve dökülmeye başlamadan ve toprak donmadan önce, erken kış veya ilkbaharda büyüme başlamadan önce yapılacak transplantasyon yaprağını döken ağaçlar için daha uygundur.
Yaprağını Dökmeyenler İçin Uygun Dikim Zamanı
-İğne yapraklı ağaçlar genellikle erken sonbahar veya geç ilkbaharda dikilirler.
-Geniş yapraklı herdem yeşillerin transplantasyon için uygun zaman ise genelde ilkbahar ve sonbahardır.

Sağlık Hizmeti
İSG
Eğitim, Danışmanlık ve Denetim
Ana sayfa