XIII. KOBİ Zirvesi, TOSYÖV, TOBB, KOSGEB işbirliğinde, Deniz Bank ana sponsorluğunda, Hacettepe Teknokent ve KobiEfor çözüm ortaklığında, “Endüstriyel Dönüşümle, Geleceğin KOBİ’leri” ana temasıyla 25 Mayıs 2017 tarihinde (Bugün) CVK Park Bosphorus İstanbul’da gerçekleşti.
YENİMAHALLE GAZETESİ (Ekonomi Haberleri Servisi) – Üretimin, ticaretin ve hizmetin tüm alanlarında KOBİ’lerin yaşadığı sorunlara çözüm bulmak amacıyla Türkiye’nin büyümesinde ve kalkınmasında kalıcı başarıyı yakalaması için KOBİ’lere sürdürülebilir rekabet gücü kazandıracak yol haritalarının çizildiği KOBİ Zirveleri’nin XIII.’sü; geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da TOSYÖV (Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı), TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) ve KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı işbirliğiyle gerçekleştirildi.
“ENDÜSTRİYEL DÖNÜŞÜMLE, GELECEĞİN KOBİLERİ ANA TEMASI İŞLENİYOR
CVK Park Bosphorus Otel’de, 25 Mayıs 2017 tarihinde (Bugün) yapılan XIII. KOBİ Zirvesi’nin, “Endüstriyel Dönüşümle, Geleceğin KOBİ’leri” ana teması ile DenizBank ana sponsorluğunda, Hacettepe Teknokent ve Kobi Efor çözüm ortaklığında düzenleniyor. Bu ana tema çerçevesinde bir gün boyunca gerçekleştirilecek oturumlarda “Geleceğin KOBİ’lerinin Dijital Dönüşümü”, “Geleceğin KOBİ’lerinin Fırsat ve Tehditleri”, “Geleceğin KOBİ’lerine Destek ve Finansman Olanakları”, “Geleceğin KOBİ’lerinin Ekosistemi” değerlendiriliyor.
GENİŞ KAPSAMLI BİR ZİRVE GERÇEKLEŞİYOR
XIII. KOBİ Zirvesi’nin ana temasının “Endüstriyel Dönüşümle, Geleceğin KOBİ’leri” olarak belirlenmesindeki asıl neden ise şöyle açıklanıyor. “Dünya bilişim teknolojilerinin gelişimi ile yeni bir sıçramanın eşiğine geldi. Birçok yazar ve bilim adamı bunu bir devrim olarak tanımlıyor. Önce ‘Nesnelerin İnterneti’ olgusu toplumsal yaşama hızla girmeye başladı. Bu teknoloji ile birlikte makinelerin ve araçların insan müdahalesi olmadan birbiri ile iletişime geçmeleri ve işlevlerini yine insan müdahalesi olmadan yerine getirmeleri olgusu ile karşı karşıya kalındı. Bu durum üretimde son bir aşamayı, insansız üretim ve sıfır hata ile üretim olgusunu gündeme getirdi. Yeni bir kavram doğdu. Endüstri 4.0. Ama bu kavramın en önemli aktörü yüksek teknoloji ile çalışan büyük şirketler olurken diğer taraftan bu şirketlere üretim yapan KOBİ’lerin de hızlı bir biçimde dönüşmesi gereği doğdu. Çünkü ana üretici, tedarik sağlayıcısının da sıfır hata ile üretim yapmasını talep etmeye başladı. Verimlilik artışı en önemli faktör haline geldi. XIII. KOBİ Zirvesi’ni bu durumun KOBİ’ler açısından doğurduğu sorun ve çözüm önerilerinin ele alındığı kapsamlı bir zirve gerçekleşiyor.
TOSYÖV Yönetim Kurulu Başkanı Ş. Nezih Kuleyin XIII. KOBİ Zirvesi’nde bu dönüşümün teknik boyutlarını ele almak istediklerini dile getiriyor. Kuleyin Zirve’de yapılacak oturumlarda ele alınacak konular hakkında şu bilgileri paylaşıyor: “Bilişim teknolojisi ile meydana gelen bu değişimler hangi türden komplikasyonlara sebep olmaktadır? Bu komplikasyonlara karşı üretilmiş çözüm önerileri nelerdir? Demo fabrikalar kurarak sorunları daha kolay çözme yolu var mıdır? Bu sorunları çözen şirketlerin bilgileri çözemeyenlere nasıl aktarılacaktır? ‘Geleceğin KOBİ’lerinin Dijital Dönüşümü’ adını verdiğimiz başlık altında tüm bu konuları ayrıntılı olarak ele alacağız. ‘Geleceğin KOBİ’lerinin Fırsat ve Tehditleri’ adını verdiğimiz oturumda ise meydana gelen bu dönüşümün KOBİ’ler açısından yaratacağı fırsatları ve tehditleri ele alacağız. Dönüşümün yaratacağı rekabet üstünlüğü ve verimlilik artışının sağlayacağı fırsatları ama geç kalınma durumunda ortaya çıkacak olan tehditleri ayrı ayrı irdeleyeceğiz. Tabii tüm bu değişikliklerin finansmanının da ayrı bir biçimde ele alınması gerekmektedir. Sadece zor durumda olan kuruluşa maddi destek yönteminin ileri teknoloji ile dönüşüm sağlayacak KOBİ’lere destek biçimine dönüşüp dönüşmeyeceği konusu ayrı bir oturum olarak ele alınacak. ‘Geleceğin KOBİ’lerine Destek ve Finansman Olanakları’ başlığıyla yapılması gerekenler tartışılacaktır. Bir de çok önemli, başka bir konuda ‘Geleceğin KOBi’lerinin Ekositemi’olarak ele alacağımız konular demeti. Geleceğin KOBİ’lerinin yaratacağı ekosistemin ortaya çıkarma olasılığı olan yeni durumu ele alacağız. Verimlilik, insan kaynakları ve teknolojik altyapıyı bu oturumda ayrıntılı bir biçimde tartışmayı hedefliyoruz.”