Yönetim Danışmanlığı Eğitimleri

Yönetim Danışmanlığı Eğitimleri, çalışma niteliğinin arttırılarak kurumsal yapıya pozitif bir katkı sağlama amacı ile oluşturulmuş akademik çalışmalar bütünüdür.

İletişim ve Takım Eğitimleri

İletişim ve Takım Eğitimleri, şirket içerisinde gerçekleştirilen faaliyetlerin bütünlüklü bir çalışma neticesinde daha kısa sürede daha nitelikli gerçekleştirilmesi amacıyla uygulanan eğitimdir. Bu eğitim ile birlikte departmanlar arası diyalog yapıcı bir hale gelerek mikro ölçüde birbirinden bağımsız süreçler makro ölçüde birbirini tamamla yeteneğine sahip olacaktır.

Yönetim Geliştirme Eğitimleri

Teorik üretim ile pratik üretim arasındaki açının fazla olması bir takım handikapları doğurur. Üretim fikri ile üretim sürecinin bütünlüklü çalışması hatasız bir iş sürecinin temel noktasıdır. Bu eğitim bir ekibi yönlendirme yeteneği kazandırarak teori ile pratik uygulamalar arası açıyı daraltma olanağı sağlamaktadır.

İnsan Kaynakları Eğitimleri

İnsan kaynakları bir ekip oluşturma safhasında en büyük rol alan departmandır. Sosyoloji bilimi bize çalışıcak insan profili noktasında bir çok veri sağlamaktadır. İK eğitimleri kalifiyeli bir ekip kurma ve idare yönetimi noktasında çalışma prensibi oluşturmayı sağlamaktadır.

İnovasyon ve Değişim Yönetimi Eğitimleri

Günümüzde toplumun istekleri, yönetim şekilleri, üretim modelleri vb. hayatımızın belirleyici konuları değişim göstermektedir. Şirketler bu değişen konulara hızlı bir biçimde entegre olmak hatta bu değişimlere yön vermeyi misyon edinmek gayretinde olmalıdır. İnovasyon ve Değişim Yönetimi Eğitimleri bir fikrin üretimi ve nasıl uygulanacağı hususunda bir yol haritası çizmenizi sağlayacaktır.

Finans Eğitimleri

21. yüzyılda piyasalar kısa vadede inişler çıkışlar yaşamaktadır. Bu dalgalı finans durumu kısa, uzun ve orta vadede finans politikaları oluşturmayı zorunlu kılmaktadır. Üretim, iletişim ve yönetim stratejilerinin finansal tablo neticesine göre hazırlamak noktasında Finans Eğitimleri şirketleri krizden kurtarmanın yanında kar etme potansiyeli sağlar.

Proje Yönetimi Eğitimleri

Geliştirilen bir fikrin uygulanış biçimi fikrin üretimi kadar önemlidir. İyi bir fikir iyi bir şekilde uygulanabildiği takdirde sonuç verir. Proje Yönetimi Eğitimi pratikte karşılaşabileceğiniz sorunları, takvim oluşturmayı, maliyet kalemi oluşturmayı sağlayarak üretim sürecinde swot analizi yaratma yeteneği kazandırır.

Süreç Analizi Eğitimleri

Faaliyet süreçlerinde uygulama takvimi maliyet hesabının en kritik noktasıdır. Zararsız bir üretim için planlı bir zamanlama gerekir. Bunun için Süreç Analizi Eğitimleri zamanlama olgusunu oluştururken aynı zamanda da uygulama sürecinde potansiyel riskleri belirler.

Tesis Yönetim Hizmetleri
Sağlık Hizmeti
İSG
Ana sayfa